sTYRELSEN

Här nedan hittar ni information om styrelsen.
Det går bra att ringa oss vid frågor - alternativt maila oss på info@sotenasgym.se

STYRELSEORDFÖRANDE
Kent Olsson
0523-32846

SEKRETERARE
David Strandell
072-2002752

KASSÖR
Albin Mattsson
076-1364092

STYRELSELEDAMÖTER
Roger Oscarsson
073-0932812

Marcus Antonsson
070-2164971

REVISOR
Kenneth Johannesson
070-3605372

Håkan Lysell
070-6518905

SUPPLEANT
Harald Karlsson
0523-70081

Marlene Andersson
070-5810129

VALBEREDNING
Cajsa Berndtzen
072-7321158

Daniel Petersson
076-8192188

Åsa Janson
070-5337387